Regelgeving rond populatiebeheer, schadebestrijding en jacht is complex en kan onder omstandigheden snel aangepast worden. Het is van belang dat alle betrokkenen goed op de hoogte zijn van deze regelgeving. Omdat die regels voor alle WBE’s in de provincie Groningen hetzelfde zijn, is de informatie daarover op de provinciale site van de Groninger WBE’s opgenomen. U vindt daar de volgende informatie:

  • Klik HIER voor actuele beperkingen.
  • Wild: de actuele regels voor de uitvoering van de jacht op wild. Als weersomstandigheden (b.v. zware sneeuwval) of epidemieën (b.v. vogelpest) daartoe aanleiding geven, dan  is dat op deze pagina vermeld.
  • Ganzen: de actuele regels over beheer en schadebestrijding van ganzen. Hier vindt u alle informatie over landelijke vrijstellingen, provinciale faunabeheerplannen, en de achterliggende informatie.
  • Ree: de actuele regels voor beheer en schadebestrijding uit het provinciale faunabeheerplan. Het afschot van reeën wordt gemonitord door de Reeën Adviescommissie van de FBE.
  • Vos: de actuele informatie over beheer en schadebestrijding van de vos: waar mogen lichtbakken worden gebruikt, wat is het laatste nieuws rond ziektes?
  • Natura 2000-gebieden: Deze gebieden genieten bijzondere bescherming. Welke gebieden zijn momenteel aangewezen en welke bijzondere regels gelden er op dit moment?