Verveelvoudigen en/of openbaar maken van deze website of enig onderdeel daarvan is uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder.

Foto’s op deze site zijn deels beschikbaar gesteld door Bert Daems en Elise Pragt, en deels afkomstig van de leden van de WBE’s. Zonder schriftelijke toestemming van de beheerder mogen foto’s niet worden vermenigvuldigd en/of op de één of andere wijze openbaar worden gemaakt.

De beheerder van deze site streeft naar zo correct mogelijke informatie, maar aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enige consequentie van het gebruik van die informatie. Eventuele onjuistheden die in deze informatie voorkomen geven op geen enkele wijze recht op enige schadevergoeding.

De beheerder houdt zich het recht voor om de informatie op de website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling.