WBE Eemsmond

Voorjaarstelling reeën

16 maart 2018

De jaarlijkse voorjaarstelling vindt deze keer plaats op 16 en 17 maart. Dat is vroeger dan de afgelopen jaren. Omdat de wintersprongen dan nog goed bijeen zijn en er nog weinig gewas op het land staat kunnen de reeën waarschijnlijk iets eenvoudiger worden geteld.

Van groot belang is dat er bij de telling onderscheid wordt gemaakt naar volwassen reeën en jongen, en dat de geslachten zorgvuldig worden vastgelegd. Deze informatie wordt gebruikt bij de monitoring van de reeënstand in de provincie Groningen.

In WBE Noordelijk Westerkwartier wordt – als enige WBE in de provincie Groningen – geen afschot van reeën gepleegd. Het provinciale afschot is gebaseerd op jarenlange monitoring van de stand per WBE, waarbij rekening wordt gehouden met de draagkracht van het betreffende gebied. In het Noordelijk Westerkwartier vinden we de laagste reeënstand van de gehele provincie, waardoor afschot niet gewenst is.

Tellers kunnen zich weer aanmelden bij de secretaris. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!

Voor het tellen zijn de landelijke voorschriften van toepassing. Iedere teller krijgt een telregio toegewezen. Alle tellers kunnen die informatie op de site vinden. Log in voor meer informatie.

 

Lokaal nieuws

Bevoegdheden van provincies inzake jacht

30 mei 2016

In de Tweede Kamer  zijn vragen gesteld omtrent de bevoegdheden van de…

 

meer lokaal nieuws » 

 

Lokale agenda

Geen lokale agenda-items gevonden

 

meer lokale agenda-items » 

 

Provinciaal nieuws

 

meer provinciaal nieuws »